Sisteme de alarmă

Instalăm sisteme de alarmă la efracție !

Importanta unei alarme

Instalarea unui sistem tehnic de alarmă a efracţiei este una din cele mai importante decizii pentru paza obiectivului (imobilului), adăugând un plus semnificativ de linişte beneficiarilor şi având un puternic efect de descurajare asupra infractorilor. Avertizarea la pătrunderea neautorizată în spaţiul protejat se poate face atât local (acustic şi luminos prin intermediul sirenelor de avertizare) cât şi la distanţă prin avertizarea beneficiarului şi/sau alertarea unei firme specializate de monitorizare şi intervenţie rapidă.

Componente

În componenţa unui sistem tehnic de detecţie şi alarmare a efracţiei pot fi integrate următoarele echipamente:
 • centralaalarmaefractie

  Centrală alarmă

  Primeşte şi analizează semnalele de stare transmise de detectori (senzori, contacte magnetice, etc.) conectaţi la aceasta, decide starea de alarmare, declanşează avertizarea acustică şi/sau luminoasă, memorează şi afisează evenimentul corespunzator zonelor (locaţiilor) supravegheate.

 • acumulatori

  Acumulatori

  Menţin sistemul tehnic în stare de funcţionare în cazul
  decuplării accidentale sau intenţionate a alimentării cu
  energie electrică.

 • sireneavertizare

  Sirene de avertizare

  Pentru interior şi/sau exterior - au rolul de a avertiza
  local (acustic şi luminos) starea de alarmă la obiectivul
  supravegheat

 • tastaturi

  Tastaturi

  Sunt utilizate pentru comanda sistemului tehnic de
  alarmă (armarea/dezarmarea, programarea şi vizualizarea
  informaţiilor de stare ale sistemului)

 • contactemagnetice

  Contacte magnetice

  Pentru supravegherea deschiderii/închiderii uşilor
  şi/sau ferestrelor;

 • detectorimiscare

  Detectori de miscare

  De interior sau exterior, de tip PIR (infraroşu), MW
  (microunde), ultrasunete, cu imunitate la animale sau
  combinaţi - sunt folosiţi pentru detectarea mişcării
  (pătrunderea) în perimetrul supravegheat;

 • bariereinfrafosu

  Bariere în infraroşu

  Compuse din două elemente de comunicare (un emiţător
  şi un receptor) şi sunt folosite, în general, la exterior ca
  “poartă de trecere” în spaţiul protejat;

 • detectorisoc

  Detectori de şoc

  Detectează unda de şoc produsă de lovirea sau perforarea
  (dislocarea) uşilor, ferestrelor sau a pereţilor;

 • detectorigeamspart

  Detectori de geam spart

  Detectează în spectru acustic zgomotul produs la spargerea
  geamului;

 • detectoriincendiu

  Detectori incendiu și foc

  In funcţie de rolul pentru care se instalează, pot fi de fum,
  temperatură, gaz, monoxid de carbon, inundaţii, etc

 • comunicatorvideo

  Comunicator digital/video

  Transmite la distanţă starea şi/sau datele furnizate de
  centrala de alarmă, către beneficiar, persoanele abilitate sau
  un dispecerat de monitorizare

 • yale

  Yală electromagnetică

  Model aplicat sau îngropat - are rolul de a bloca/debloca
  electronic accesul în spaţiul protejat

 • radioechipament

  Diverse echipamente radio

  Folosite în general în locaţiile unde cablarea nu mai este
  permisă, pentru comunicarea fără cabluri de legătură a
  diverselor echipamente tehnice

Catalog gratuit firme si produse Romania