Control acces si pontaj

Control acces si pontaj

Dacă doriţi controlul riguros al personalului în anumite zone de acces şi evidenţa acestora (pe computer prin intermediul unui soft specializat), puteţi introduce un sistem electronic de control al accesului şi pontaj.

Sistemele de control acces pot fi folosite atât pentru a împiedica pătrunderile neautorizate în anumite spaţii cât şi pentru a ţine evidenţa persoanelor care au acces în anumite încăperi.

Sistemul constă în utilizarea de către persoanele agreate, la intrarea în zone de acces controlate, de cartele magnetice sau de proximitate, tastaturi cu cod de acces, cititoare de amprentă sau cititoare de iris.

Componente

Centrală de control acces

Este unitatea centrală care gestionează punctele de control al accesului, unităţile de comanda, cititoarele, broaştele şi yalele electromagnetice de acţionare a uşilor. Are rolul de a primi informaţiile de la cititoarele sau tastaturile asimilate, decide blocarea sau deblocarea accesului în zona respectivă, memorează informaţiile primite de la cititoare sau tastaturi, ţine evidenţa şi afişează prin intermediul unui software specializat data, ora şi locul prin care a fost permis accesul, respectiv persoana care a solicitat şi a primit accesul în zona controlată.

Cititor de cartelă magnetică

Citirea cartelei magnetice se face prin trecerea acesteia prin fanta cititorului, respectiv prin faţa capului magnetic de citire. Citirea cartelei magnetice presupune un contact fizic între cartelă şi capul de citire, din acest motiv durata de folosire a cartelei şi a capului de citire este limitată.

Cititor de cartele de proximitate

Citirea cartelei de proximitate se face prin simpla apropiere a acesteia, la o anumită distanţă de cititor. Cititorul şi cartela de proximitate nu au timp de viaţă limitat, problemele de funcţionare nu pot interveni teoretic la acest tip sistem decât prin eventuala distrugere fizică a cartelei sau a cititorului.

Tastatura de acces

Este elementul clasic dintr-un sistem de securitate care permite introducerea unui cod (combinaţie dintr-un anumit număr de cifre). Se foloseşte independent sau în conjuncţie cu un cititor de cartelă, pentru a spori gradul de securitate.

Cititor de amprente sau iris

Prin memorarea şi compararea în baza de date a amprentelor sau a irisului utilizatorilor sistemul poate permite sau nu, accesul persoanelor în zonele controlate.

Yală electromagnetică sau electromagnet

Pentru supravegherea deschiderii/închiderii uşilor şi/sau ferestrelor.

Informatii Utile

Copyright © 2020 Silvtech Solutions. Site realizat de Web Design Bucuresti

Call Now Button